۴۹- ياس کبود

از عدم دلدارم آمد در وجود**آسمانیها به پایش در سجود
باز مرغ آرزویم پر گرفت**مرغ هستی جلوه دیگر گرفت
شام هجران محمد شد تمام**آمد امشب دختر خیر الانام
ای خدیجه دسته گل آورده ای**مادر ختم رسل آورده ای
ای خدیجه بر قدومش گل فشان**لب گشا و سوره کوثر بخوان
کن زیارت قبله حاجات را**کن تماشا مادر سادات را
شام غم رفت و سحر آغاز شد**یا کتاب عشق مولا باز شد
ماه رویان دو عالم بنده اش**می برد دل از پدر با خنده اش
آمده امشب علی را هم نفس**آمده بر عالمی فریاد رس
خاک کویش جنت المأوای من**گر مرا از در براند وای من
هست در دستش کلید سرنوشت**یک نگاهش بهتر از باغ بهشت
گرچه مجنون هستم و صحرائیم**افتخارم بس که من زهرائیم

15.jpg


=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

parvazebienteha.jpg


کیست زهرا هرچه هست از هست او** کیست زهرا حوض کوثر مست او
کیست زهرا بر دو عالم آبرو**می برد جبریل نامش با وضو
کیست زهرا یار تنهای علی** کیست زهرا دین و دنیای علی
کیست زهرا عرش حق را قائمه**راضیه ،مشکات ،حورا ،فاطمه
فاطمه یعنی به هر دردی طبیب**فاطمه یعنی به شهر خود غریب
فاطمه یعنی همه بود و نبود**فاطمه یعنی گل یاس کبود
فاطمه یعنی گل افروخته**فاطمه یعنی سراپا سوخته
تا ابد باشد مرا این زمزمه**فاطمه یا فاطمه یا فاطمه

/ 0 نظر / 119 بازدید