۵۲- روزه نفس

قال اميرالمومنين عليه السلام :

صَومُ النَفسِ عَن لَذّاتِ الدُنيا اَنفَعُ الصِيام.

امير مومنان، على عليه السلام فرمود:

روزه نفس از لذتهاى دنيوى سودمندترين روزه‏هاست.

230217410067209145167189145189328315912820.jpg

مراد از روزه‌ي نفس همان خودداري نفس از خواهشهاي دنيايي است، چنانكه روزه بدن نگهداري آن از خوردن و آشاميدن است. اين كلام نوراني بيانگر حد اعلي روزه است و مسلماً آنچه به صورت تكليف شرعي واجب گشته است همان حد پايين آن يعني خودداري از خوردن و آشاميدن است كه بايد آن را با رعايت آداب روزه و در نهايت با امساك نفس، به درجه نهايي خود رساند.

/ 0 نظر / 21 بازدید