۱- عشق زینب

166it5u.jpg

عشق زینب بیماری نیست جز فوق جنون

هرکه گوید یا حسین بر او سرایت میکند

ای که بیماری چرا نزد طبیبان میروی

خرده نان سفره زینب کفایت میکند

کربلا باشد سفارت خانه حق بر زمین

این سفارتخانه را زینب صدارت میکند

بیرق خون خواه شاه کربلا ، این مطلب است

اهل عالم گوش باشید این سپاه زینب است...

التماس دعا

/ 0 نظر / 13 بازدید