۵۱- کوچه عشق

کار دل را کی شود تفسیر کرد ***  کی توان از فاطمه دل سیر کرد؟

gol.jpg

از کوچه عشق بوی دود می آید  ***   از دور به نظر یاس کبود می آید

آن یاس کبودحیدر است ام ابیها  ***   وایم که شکسته حرمت آل نبی را؟

/ 0 نظر / 17 بازدید