۳۸- ورقة بن نوفل عموى مادر حضرت زهرا سلام‏اللَّه‏عليها

ورقه بن نوفل كه پسرعموى خديجه عليهاالسلام بوده است نيز، از حاميان سرسخت آئين ابراهيم است، او جوانى خود را در را دستيابى به حقيقت سپرى كرد. و همان كسى است كه پس از گزارش غلام خديجه عليهاالسلام درباره‏ى ديدار راهب با پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم و شنيدن سخنان وى و ماجراى آنچه كه در سفر تجارى محمد امين صلى اللَّه عليه و آله و سلم اتفاق افتاده بود، نويد ظهور پيامبر آخرالزمان و اينكه اين احمد امين صلى اللَّه عليه و آله و سلم كسى جز همان پيامبر آخرالزمان نيست را به خديجه عليهاالسلام داده بود. زيرا او از علماى يهود و نصارى و واقفين به اخبار، خبر نزديك بودن ظهور خاتم‏النبيين را شنيده بود. و نيز او همان كسى است كه وقتى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به رسالت رسيد، خديجه عليهاالسلام با مراجعه‏ى به وى و بيان وقايع اتفاق افتاده به رسالت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم يقين پيدا كرد و آرام گرفت. درباره‏ى شخصيت ورقة آورده‏اند كه او از شرابخوارى، قمار و ربا گريزان بوده و عبادات خود را بر اساس آئين ابراهيميان انجام مى‏داده است، با زنده بگور كردن دختران به مخالفت برخاسته و حتى گاه با پرداخت مبلغى به پدران ايشان دختران را از مرگ نجات داده و سرپرستى آنها را به عهده مى‏گرفته است.
ورقه پسر عموى خديجه يكى از افرادى است كه بت‏پرستى را نمى‏پسنديد و از مدتها قبل در صدد تحقيق و كنجكاوى بودند تا دين حق را بيابند در يكى از عياد كه قريش به عبادت مشغول بودند او با سه نفر ديگر جلسه سرى تشكيل دادند و درباره‏ى مردم به بحث و كنجكاوى پرداخته و عقيده‏شان به آنجا رسيد كه در عبادت بتها سخت در اشتباهند و دين حضرت ابراهيم را از دست داده‏اند و بتهائى را مى‏پرستيدند كه نه مى‏شنوند و نه مى‏بينند و هيچ نفع و ضررى ندارند سپس تصميم گرفتند در شهرها متفرق شوند تا دين واقعى حضرت ابراهيم را بيابند. (سيره 237)
عالم بزرگ ورقه از دانشمندان بود، وقتيكه بر پيغمبر وحى نازل شد و جريان نزول جبرئيل را براى خديجه شرح داد خديجه براى بررسى قضيه نزد پسر عمويش ورقه رفت جريان را برايش عنوان كرد و از حادثه تازه جويا شد.

لم يوجد هامشاَ.

/ 0 نظر / 10 بازدید